Velkommen til Aulum håndboldklub
Aulum håndboldklubs målsætninger er:
  • At det skal være sjovt at spille håndbold
  • At give alle mulighed for at spille håndbold – hele året rundt – på det niveau, der passer til den enkelte spillers lyst, ambition og talent
  • At klubben er attraktiv for nye og gamle medlemmer
  • At vore medlemmer og deres familier oplever klubben som en god klub
  • Overordnet er målet, at medlemmerne får nogle positive og sunde oplevelser
 
Klubben:
Klubben drives af frivillige trænere og ledere, som stiller ”deres” fritid til rådighed, for at ”vores” børn har et fristed, hvor de har mulighed for at dyrke deres fritidsinteresse.
 
Indmeldelse:
Ved vores opstartsdag udfyldes der en indmeldelsesblanket, hvor navn, adresse, telefon nr.,  fødselsdato og mailadresse oplyses. Der kan denne dag betales med kontanter, MobilePay eller bankoverførsel.
De første tre uger betragtes som prøvetræning. Herefter kan man ikke få kontingent tilbage. Prøvegange gælder kun for spillere op til og med U13.
Hvis man ikke er tilmeldt ved opstartsdagen, vil træneren efter 3. træningsgang give kasseren besked og der vil blive fremsendt opkrævning af kontingent.
Ved ændring af adresse eller telefon nr. skal træneren informeres.
 
Kontingent:
Priserne kan tjekkes på vores hjemmeside. www.aulumhk.dk. Ved indmeldelse og BETALING på tilmeldingsdagen sparer man 50 kr af den opførte kontingentsats.
 
Træningstider:
Tjek vores træningstider på vores hjemmeside. www.aulumhk.dk
 
Kørsel og vask:
I klubben udarbejder trænerne/holdlederne en oversigt over sæsonens kampe hvor kørsel og tøjvask er fordelt mellem forældrene. Hvis man er forhindret i at køre/vaske på det planlagte tidspunkt, har man selv
ansvaret for at bytte med en af de andre forældre.
 
Forældre:
Det forventes at forældrene deltager aktiv i børnenes håndbold.
 
I forbindelse med at drive en klub, er der mange gøremål som skal udføres for at klubben kan eksistere.
Der skal bruges ledere, trænere, dommere og hjælpere ved de forskellige arrangementer. Vi er afhængig af din deltagelse, så tag godt imod, når du bliver spurgt af vores træner og sponsorudvalg.

 
  • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare dit eget barn
  • Giv opmuntringer i både med- og modgang - giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik
  • Respekter trænerens brug af spillerne – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  • Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  • Vi er en ”Fair play klub”
Følg med på Facebook
Vores hovedsponsor
Aulum Håndboldklub | Webansvarlig Lone Vestergaard